Nowe technologie w Contact Center – (22-23.05.2018r.)

22-23 maja 2018 r.

Warszawa, Hotel Regent

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 22.05.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Na rynku pracy co raz trudniej znaleźć pracowników na tzw. słuchawkę. Rynek w Polsce się mocno zmienił, otworzył. Praca w Contact Center również uległa przeobrażeniu. Właśnie; kiedyś mieliśmy do czynienia z klasycznym Call Center, gdzie w zasadzie funkcjonowały tylko telefony oraz CRM, bądź inny system do prowadzenia i archiwizowania informacji o kliencie. Liczyła się przede wszystkim rozmowa z człowiekiem, bo ani skrypt, ani automat nie poradzi sobie przy tylu zmiennych, jak ludzkie emocje, czy niestandardowa sytuacja kliencka.

Jak jest dzisiaj?

Współcześnie mamy do czynienia z klientem, który chętniej komunikuje się za pośrednictwem wiadomości tekstowych, jak post, mail, sms, czy czat np. Messenger, WhatsApp. Co za tym idzie Call Center przeobraziło się w Contact Center, które operuje właśnie takimi kanałami, żeby się komunikować z konsumentem.

Jaki jest następny krok?

Contact Center nie jest ostatecznym kształtem formy komunikacji z „pierwszą linią” firmy. Następnym krokiem będzie stopniowa automatyzacja procesów. Stoi to w odwiecznej opozycji do bezduszności kontaktu z robotem, kiedy człowiek najlepiej „załatwia sprawę” z drugim człowiekiem. Ale to automatyzacja procesów w Contact Center przyniesie największą oszczędność w najbliższych latach. Ludzie przyzwyczają się z czasem do cierpliwego i wyraźnego mówienia do bota, który jest po drugiej stronie linii. Tylko czy nie zaczną postrzegać firm jako bezosobowej formy, zamiast widzieć ludzi? Powstaje zatem dodatkowe pytanie:

Czy warto przeprowadzać automatyzację procesów w CC?

Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć jak zwykle żywo dyskutując na naszym majowym spotkaniu „NOWE TECHNOLOGIE W CONTACT CENTER”.

Serdecznie na nie zapraszam,

Jarosław Senator

Project Manager

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • Automatyzacja – przegląd dostępnych rozwiązań
 • Fluktuacja w środowisku Call Center – dysfunkcja procesów motywacyjnych czy nowa rzeczywistość?
 • CC w procesie windykacyjnym
 • Automatyzacja i procesy E2E – przyszłość, nice-to-have, czy konieczność?
 • Contact Center? Nie, dziękuję…
 • Contact Center – ewolucja systemu komunikacji z klientami na podstawie doświadczeń firmy Kolporter
 • Jak wspomóc działania e-commerce przy udziale zespołu obsługi telefonicznej?
 • Roboty – dlaczego trzeba je oswoić

Najnowszymi praktycznymi przykładami podzielą się przedstawiciele firm:  eSky.pl,  Raben Logistics Polska,  Kolporter,  SMEO,  CCNews.pl,  Wonga.pl,  Niezależny Ekspert.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.