Obrót Wierzytelnościami VII edycja – (6-7.02.2018r.)

6-7 luty 2018 r.

Warszawa, Hotel Regent

KONFERENCJA

www.targiwierzytelnosci.pl

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 06.02.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Partner

Konferencja OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI w odsłonie VII edycji, połączyliśmy z drugim pionem wydarzenia – Kongresem Wierzytelności. Część warsztatową kierujemy między innymi do sektorów takich jak: Banki, Telekomy, Energetyka, Firmy Pożyczkowe, Ubezpieczyciele, Dostawcy Mediów, Firmy Leasingowe.

W gronie uczestników skupimy się na rozwiązaniach optymalizujących straty przy sprzedaży portfeli – wybór odpowiedniego kontrahenta, nowe metody wycen, właściwe zabezpieczenia transakcji, wspólne wypracowanie metod w celu zoptymalizowania start. Spotkanie to umożliwia Państwu otwartą dyskusję oraz wymianę doświadczeń związanych z problematyką obrotu wierzytelnościami.

Wspólnie zastanowimy się, w którym kierunku zmierza rynek Windykacji – jakie oferuje nam rozwiązania, innowacje oraz narzędzia.

Równolegle odbywający się Kongres Wierzytelności będzie dla Państwa doskonałą okazją, by w jednym miejscu porozmawiać i zapoznać się z rozwiązaniami ekspertów branży windykacyjnej.

Zapraszam do zgłaszania uczestnictwa.

Sebastian Piątkowski

Podczas Konferencji poruszymy takie tematy jak:

Transakcja Credit Default Swap w obrocie wierzytelnościami

Większa efektywność o 100% – Collection Voodoo…?

DEBATA: „ZMIANY PRAWA – SZANSE CZY RYZYKA DLA RYNKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI?”

Praktyczne aspekty zmiany Ustawy o biurach informacji gospodarczej

Quo vadis komorniku?

Nowe zasady przedawnienia roszczeń – czy mamy się czego bać?

Zmiany prawa jako ryzyko inwestycyjne – jak się przygotować? – debata

„PLUSY i MINUSY” sprzedaży wierzytelności na bazie doświadczeń PGE OBRÓT S.A.

Cesja jako element procesu zarządzania wierzytelnościami. Szansa czy zagrożenie?

Automatyzacja pozyskiwania danych i obsługi dokumentów – praktyczny wpływ na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów procesu

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm:  VIVUS Finance,  BGŻ BNP Paribas,  BIG Info Monitor,  Krajowa Rada Komornicza,  Kancelaria RK Legal,  Biuro Informacji Kredytowej,  PGE Obrót,  Provident Polska, EOS KSI Polska,  Ascron.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:
 • – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.targiwierzytelnosci.pl i www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl
 • – wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.targiwierzytelnosci.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.