Niestandardowe podejście do oceny pracowniczej (8-9.02.2017 r.)

8-9 lutego 2017 r.

Warszawa, Hotel Hilton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 07.02.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

 • People review – ocena pracownicza – Danfoss Poland
 • D-oceniaj tak jak to się robi w turkusowych organizacjach – Oberthur Technologies
 • Budowanie zaangażowanej organizacji przez proces CARE – Grupa Żywiec
 • Postępy w G-Rywalizacji – wsparcie oceny pracowniczej w formie zabawy! – PKO Bank Polski
 • W stronę kultury uczenia się – o pierwszych krokach nowego procesu w dużej organizacji – Bank Zachodni WBK
 • Innowacyjne spojrzenie na ocenę okresową na przykładzie firmy fintechowej – Vivus.pl
 • Od rozmów oceniających do rozwojowych – ORANGE Polska
 • Ocena pracownika – czy tradycyjne podejście ma jeszcze rację bytu – Arcelor Mittal Poland
 • System pozyskiwania INFORMACJI ZWROTNYCH czy system OCEN? – Advisio Poland

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Danfoss Poland, Oberthur Technologies, Grupa Żywiec, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Vivus pl, ORANGE Polska, Arcelor Mittal Poland, Advisio Poland.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer: 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

REGULAMIN:

3495 PLN + VAT

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 9 stycznia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 9 stycznia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

logo_edycjacs3_2 

 

 

 

 

 

Nowy obrazrekruter_logo-vol2

hrstandard-logo-nowe

infor-kadry_rgb

logo_hrpolska-pl-z-paskami

poloniusz-gradient