Obrót Wierzytelnościami – VI edycja – (8-9.02.2017 r.)

okladka-png-018-9 lutego 2017 r.

Warszawa, Hotel Hilton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 07.02.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Dlaczego warto wziąć udział w VI edycji spotkania?

 

Kryzys płynności finansowej wielu przedsiębiorstw powoduje, że nieściągalność wierzytelności może stać się istotną barierą w sprawnym funkcjonowaniu działalności Firmy. Stosunkowo wygodnym sposobem pozbycia się kłopotów z dłużnikiem jest sprzedaż wierzytelności za gotówkę. Pewnie nie jednokrotnie stanęliście już Państwo przed wyborem takiego rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw wielu problemom i pytaniom związanym z prawidłowym obrotem wierzytelnościami postanowiliśmy zorganizować kolejną, szóstą już edycję spotkania zrzeszającego praktyków w tym obszarze. Wspólnie z wieloletnimi ekspertami stworzyliśmy program idealnie uszyty na miarę Państwa potrzeb. Analizując wszystkie dotychczasowe edycje wybraliśmy najbardziej pożądane i aktualne zagadnienia, których omówienie na prawdziwych case studies,  pozwoli Państwu wypracować gotowe rozwiązania do zaimplementowania w swoich organizacjach.

Dodatkowo pierwszego dnia spotkania zaproszę Państwa bardzo serdecznie do udziału w wieczornej integracji przy lampce wina w warszawskiej restauracji :). Będzie to idealna okazja to poszerzenia relacji biznesowych w nieco mniej formalnej atmosferze.

Liczba miejsc podczas VI edycji jest ściśle ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Certyfikaty BMS Group honorowane są przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką

Serdecznie zapraszam do udziału!

Aleksandra Adamczyk

Dyrektor Działu Projektów

BMS Group

 •  Oczekiwania kupujących wobec Sprzedawców wierzytelności
 •  Sprzedaż wierzytelności czy windykacja sądowa ? – dylematy wierzyciela
 •  Metodologia Lean i  możliwość jej zastosowania w procesie obrotu wierzytelnościami?
 •  Zarządzenie ryzykiem braku zgodności w firmie zajmującej się obrotem wierzytelnościami
 •  Czy ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wpłynie na rynek obrotu wierzytelnościami w 2017 roku?
 •  Komornik sądowy – nowe regulacje kształtujące współpracę z nim w praktyce
 •  Umowy ramowe w obrocie wierzytelnościami bankowymi

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: ULTIMO, TAURON Polska Energia, BOŚ Bank, Bank Millennium , Komornik Sądowy, mBank.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer: 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 9 stycznia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 9 stycznia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do BMS Group Sp. z o.o. oraz pozostałych partnerów konferencji na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki należące do BMS Group Sp. z o.o. oraz partnerów konferencji

vex-corpo-logotyp_2016-01-003

 

alektum-logo

 

 

 

 

 

 

 

infor-biznes_rgb

 

 

 

kwf_blackplv2