Miło nam przedstawić członków naszej Rady Programowej. Do jej zadań należą m. in. współtworzenie wyjątkowych wydarzeń na rynku. Istotą Rady jest koncepcja stworzenia organu, który wpłynie na jakość spotkań branżowych rozwijających polski biznes. Rada Programowa BMS Polska składająca się z przedstawicieli i praktyków największych firm w Polsce, jest gremium właściwym do oceny merytorycznej wszystkich wydarzeń sygnowanych logo BMS Polska.


Zuzanna Chodyra – Piast – Customer Experience Manager – Play

Od blisko 19 lat związana z obsługą klienta, specjalizuje się w zarządzaniu jakością procesów obsługowych. W latach 1996-2008 związana z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o., gdzie rozwijała między innymi procesy kontroli jakości obsługi klienta oraz obszar szkolenia pracowników na pierwszej linii kontaktu z klientem. Karierę zawodową kontynuowała w Medicover, gdzie od 2009 współtworzyła ogólnofirmowe programy i projekty jakościowo-szkoleniowe dedykowane dla kadry medycznej i ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi pacjentów. Od 2013 w PLAY, gdzie zajmuje się rozwojem strategicznego obszaru Customer Experience Management. Jest odpowiedzialna za modelowanie standardów obsługi oraz za inicjowanie i wdrażanie zmian procesowych ukierunkowanych na stałe podnoszenie poziomu jakości obsługi na wszystkich punktach styku PLAY z klientem w oparciu o model CEM. Realizuje badania Net Promoter Score; dba również o edukację i komunikację wewnętrzną dotyczącą zarządzania doświadczeniem klientów.

 


Agnieszka Tober-Buszman – Dyrektor Obszaru Operacji i Wsparcia Sprzedaży – AXA Polska

Z wykształcenia artysta plastyk i pedagog. Od 20 lat związana z sektorem ubezpieczeń, na różnych stanowiskach kierowniczych, m.in. w obszarze administracji i wsparcia sieci sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi prawnej oraz w zarządzania projektami. Od 2010 roku kieruje obszarem operacji klienckich i wsparcia sprzedaży w AXA. Rozwija model stałej optymalizacji procesów obsługi Klientów w oparciu o customer experience tracking oraz  indywidualny feedback Klientów (close the loop). W działaniu dąży do rezultatów równoważących efektywność, mierzoną wskaźnikami oraz pozytywne zaangażowanie Klientów i Pracowników, bazujące na rozwiązaniach opartych o empatię.

 


Marcin Jagodziński – Dyrektor Departamentu Marketingu Relacyjnego i Operacyjnego – Credit Agricole Bank Polska

Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich bankach jak eurobank, Polbank, BPH, a od 2010 kontynuuje swoją karierę zawodową w Credit Agricole Bank Polska. Przez 12 lat pracował w sieci sprzedaży rozpoczynając od stanowiska Doradcy Klienta, na stanowisku Dyrektora Regionu kończąc. Od niemal trzech lat odpowiada za departament marketingu relacyjnego i operacyjnego, w którym większość zadań powiązana jest bezpośrednio z budowaniem strategii akwizycji i lojalizacji klienta. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej oraz Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej. Od wielu lat stara znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy istnieje wzór na wszystko?

 

 


Rajmund Kula – Key Account Manager (B2B) – Douglas Polska

Posiada ponad 11 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, w tym ponad 5 letnie pracy w obszarze B2B. Pracował na różnych stanowiskach, począwszy od PH, a skończywszy na KAM. Pracował między innymi dla takich firm jak: „Jutrzenka S.A”, PPHU Woseba Sp. z o.o., ZT Kruszwica, Vistula Group i obecnie Douglas Polska. Obecnie odpowiada za Dział B2B Douglas Polska, za koncepcję działania, wyniki, kierunek rozwoju. Prowadzi projekty, zarówno sprzedażowe jak i PRowo-marketingowe. Współpracuje z różnymi firmami, Partnerami przy tworzeniu/współtworzeniu różnych programów lojalnościowych, akcji wspierających sprzedaż.