Miło nam przedstawić członków naszej Rady Programowej. Do jej zadań należą m. in. współtworzenie wyjątkowych wydarzeń na rynku. Istotą Rady jest koncepcja stworzenia organu, który wpłynie na jakość spotkań branżowych rozwijających polski biznes. Rada Programowa BMS Polska składająca się z przedstawicieli i praktyków największych firm w Polsce, jest gremium właściwym do oceny merytorycznej wszystkich wydarzeń sygnowanych logo BMS Polska.


Małgorzata Bartler – Dyrektor Departamentu Personalnego – Alior Bank

Od początku swojej kariery związana z HR w firmach z różnych branż i różnej wielkości, zarówno o charakterze usługowym, jak i produkcyjnym. Specjalizuje się w tworzeniu strategii HR wspierającej cele biznesowe spółki oraz budowaniu zaangażowania wśród pracowników. Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu funkcji personalnej i systemów HR w nowo powstałych firmach. Doskonale odnajduje się w procesach zmian. W wolnym czasie zgłębia tajniki i metody zarządzania pokoleniem „Y”.

 

 

 


Joanna Bona – Bartoszek – HR Business Partner – Danfoss Poland

Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej, Public Relations oraz  Psychologii Przywództwa w Organizacjach. Swoją 13 letnią karierę od początku wiązała z biznesem w środowisku międzynarodowym. Posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie organizacji produkcyjnych i sprzedażowych. Obecnie, jako HR BP w firmie Danfoss Poland Sp. z o. o. wspiera biznes w 6 fabrykach w Europie, gdzie jest partnerem Zarządu. Jej główne obszary zainteresowań to skuteczne przywództwo zapewniające wysoką wydajność organizacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie kompetencjami oraz ścieżki kariery dla efektywnego biznesu.

 

 

 

 


Marta Woźniak – Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju – Provident Polska

Ma ponad 10- letnie doświadczenie w obszarze HR w międzynarodowych firmach z branży finansowo – ubezpieczeniowej. Karierę zawodową zaczynała w ING Nationale Nederlanden Polska S.A. Odpowiadała również za wdrożenie i rozwój nowej linii biznesowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Deutsche Bank PBC S.A.

W Provident Polska od 2009 r. Zarządzała obszarem personalnym oraz wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. Od 2011 r. odpowiada za budowanie i skuteczne wdrażanie strategii rekrutacji i rozwoju pracowników i doradców. Zbudowała strukturę profesjonalnego zespołu prawie 50 osób, których misją jest zapewnianie wsparcia w budowaniu kompetentnych i zaangażowanych zespołów pracowników i doradców. Wdraża w życie i promuje zrównoważone podejście do pracy – koncentrując się na realizacji celów biznesowych, jednocześnie dba o budowanie pozytywnych relacji z pracownikami. Nastawiona na ciągły rozwój – z pasją angażuje się w nowe zadania i projekty.

 


Izabela Jochym – Dyrektor HR – TNT Express Poland

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS (1986), Podyplomowych Studiów Zarządzania Personelem w Warszawskiej Szkole Zarządzania (1996) oraz Management and Business Studies w Warwick Business School UK (2006). Ukończyła także Akademię Psychologii Przywództwa (2011) i Podyplomowe Studia Mediacje i Negocjacje na SWPS (2013).
Laureatka IX Edycji konkursu „Dyrektor Personalny Roku”.
Od 1998 roku Dyrektor ds. Personalnych – Członek Zarządu  w TNT Express Worldwide (Poland). Elementem strategii personalnej firmy jest m.in. realizacja brytyjskiego standardu „Investor in People”. TNT Express jako pierwsza firma w Polsce w wyniku audytów instytucji brytyjskiej otrzymała certyfikat  wdrożenia tego standardu.