Miło nam przedstawić członków naszej Rady Programowej. Do jej zadań należą m. in. współtworzenie wyjątkowych wydarzeń na rynku. Istotą Rady jest koncepcja stworzenia organu, który wpłynie na jakość spotkań branżowych rozwijających polski biznes. Rada Programowa BMS Polska składająca się z przedstawicieli i praktyków największych firm w Polsce, jest gremium właściwym do oceny merytorycznej wszystkich wydarzeń sygnowanych logo BMS Polska.


Hubert Banasiak – Dyrektor Biura Obsługi Prawnej – Totalizator Sportowy

Od 2006 r. związany z Totalizatorem Sportowym , gdzie od 2012 r. kieruje komórką odpowiedzialną za obsługę prawną i Compliance. Blisko związany ze sprawami dotyczącymi prawa pracy, w tym za negocjacje ze związkami zawodowymi. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwent podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek władz Zrzeszenia Prawników Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej TRAF – Zakłady Wzajemne.

 

 

 


Marcin Bryniarski – Dyrektor Departamentu Prawnego – Oknoplast

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka Zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 7 lat, kieruje Departamentem Prawnym i odpowiada za całość spraw prawnych wszystkich spółek grupy, tak w kraju jak i za granicą; osobiście zajmuje się głównie prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej i prawem reklamy.

 

 

 


Sławomir Chmielewski – Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer  – Orange Polska

Od kilkunastu lat jest zawodowo związany z branżą telekomunikacyjną. W Orange Polska jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością  i Compliance Officer, wcześniej Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa TP ds. wdrożenia Porozumienia TP-UKE oraz Zastępca Dyrektora Pionu Prawnego. Zajmował również stanowisko Dyrektora Departamentu ds. Operatorów i Regulacji w EXATEL S.A. Był związany z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.

 


Marek Korcz – Radca Prawny – Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Radca prawny, doradza w sprawach z zakresu obsługi prawej przedsiębiorstw, zwłaszcza z tzw. sektorów regulowanych, obsługi transakcji M&A, prawa pracy oraz prawa konsumenckiego. Jego doświadczenie obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych, w tym tworzenie całościowej strategii prowadzenia sprawy i zastępstwo przed sądami i właściwymi organami. Specjalizuje się również w prawie telekomunikacyjnym.

 

 

 


Adam Kostrzewa – Partner w Kancelarii SPCG

Specjalizuje się w prawie pracy w tym w szczególności w zbiorowym prawie pracy oraz aspektach pracowniczych przy procesach przekształcenia przedsiębiorstw, procesach sądowych z zakresu prawa pracy, postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy w tym aspektach karnoprocesowych. W latach 1994-1996 doradca podatkowy w Ernst & Young, w latach 2000-2003 prowadził indywidualną kancelarię adwokacką. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Kieruje praktyką prawa pracy w Kancelarii. W sporach sądowych, doradzał m. in.:  ArcelorMittal Poland S.A., Delphi Poland S.A.,
Deutsche Bank Polska S.A., Fiat Powertrain Technologies Poland S.A. oraz T-Mobile Polska Sp. z .o. o.

 

 


Jacek Kosuniak – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego – PKN Orlen

Kierownik Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych; przedstawiciel Polski w European Company Lawyers Associacion (ECLA).
W przeszłości przez wiele lat był szefem prawników Grupy Telekomunikacja Polska -Orange, w 2012 r. kierowany przez niego wówczas Departament Prawny TP SA otrzymał w Paryżu tytuł Best Legal Department – Eastern Europe & Russia (przyznawany przez prestiżową europejską organizację Leaders League we współpracy z ACC). Autor wielu artykułów nt. rynku usług prawniczych i zagadnień praktyki prawniczej.

 

 

 


Radosław Wywiał – Compliance Manager Region Europe East – MAN Truck & Bus

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykształcenie prawnicze zdobywał w Polsce i w Niemczech. W przeszłości związany z branżą telekomunikacyjną. Jesienią 2011r. dołączył do koncernu MAN. W ramach struktury MAN Truck&Bus odpowiada za koordynację programu Compliance (przeciwdziałanie korupcji, kartelom, praniu brudnych pieniędzy oraz ochrona danych osobowych) we wszystkich spółkach MAN na terenie Polski, Czech i Słowacji.

 

 

 

 


Magdalena Żak – Dyrektor Działu Prawnego dla Polski i Krajów Bałtyckich – Johnson & Johnson Poland

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz zarządzania biznesem medycznym na SGH. Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w kancelarii SALANS (obecnie Dentons), następnie jako Good Marketing Practice Manager oraz radca prawny w Bayer Sp. z o.o. Jest autorką publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu Kodeksu Etyk. Jest wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego oraz na akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji.”

 


Andrzej Rychter – Niezależny Ekspert – Compliance Officer

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 9 lat zarządzał procesami windykacji prawnej w banku komercyjnym, od 4 lat Compliance Officer, autor licznych artykułów, prelegent na szkoleniach i konferencjach poświęconych zarządzaniu wierzytelnościami i prawu bankowemu.