Różnorodność w służbie innowacji – (21.02.2018r.)

21 lutego 2018 r.

Warszawa, Hotel Regent

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 21.02.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Największy problem przy konstruowaniu agendy spotkania na temat Różnorodności mieliśmy z określeniem kierunku, w jakim prelegenci mieliby przygotować tematy. Różnorodność sama w sobie jest zjawiskiem dość powszechnym w większości dużych organizacji w naszym kraju; zatrudniamy ludzi o różnych kolorach skóry, o orzeczonej niepełnosprawności, różnych światopoglądach, orientacji seksualnej, odmiennym statusie rodzinnym, czy oryginalnym stylu życia. Nawet realizowanie projektu w ramach jednej firmy przy pomocy pracowników różnych działów „zahacza” o Różnorodność.

Zarządzanie różnorodnością jest świadomym działaniem organizacji, które oznacza dostrzeżenie różnic między ludźmi w organizacji (i poza nią) i świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu.

Co z niej wynika?

Takie pytanie postawiliśmy sobie, żeby z gąszczu informacji uzyskać jak najprostszą odpowiedź. Określić kierunek agendy tematycznej.

Innowacyjność – temat mocno na czasie, jednocześnie ufamy, że jest celem zarządzania Różnorodnością. Każda firma chce być innowacyjna, nawet jeśli hołduje konserwatywnym zasadom biznesu. Bo Innowacja gwarantuje przetrwanie, a te, cytując klasyka: nie jest obowiązkowe.

Przygotowaliśmy spotkanie pod nazwą RÓŻNORODNOŚĆ W SŁUŻBIE INNOWACJI.

Warto się na nim pojawić, tym bardziej, że raport EIU na temat różnorodności podkreśla, iż kwestia asymilacji pracowników z pokolenia Y z wartościami organizacyjnymi będzie największym wyzwaniem HR w ciągu najbliższych trzech lat. Jeśli firma myśli o czerpaniu korzyści z posiadania zdywersyfikowanego zespołu, powinna równocześnie zastanawiać się nad efektywnymi narzędziami integrowania młodszych pracowników z wizją i misją organizacji z pracownikami 50+ czy obcokrajowcami.

Wobec kurczącej się podaży talentów, zwłaszcza w Europie firmy będą coraz częściej kierować swoją uwagę w stronę zagranicznych rynków pracy, a także doświadczonych specjalistów. To właśnie grupa 50+ może stać się dla rekruterów ważnym źródłem talentów w najbliższej przyszłości.

Zapraszam do zgłaszania swojego udziału i uczestnictwa w spotkaniu,

 

Z poważaniem,

Jarosław Senator

Project Manager

Podczas spotkania poruszymy takie tematy jak:

 • Jak innowacje wiążą się z różnorodnością – Magiel Kreatywny
 • Zatrudnianie i onbaording cudzoziemców – potrzeba trudnego rynku pracy
 • Szansa na naukę zarządzania wielokulturowością
 • Projekty wewnętrzne budujące angażujące miejsce pracy
 • Model zatrudniania niepełnosprawnych a korzyści dla pracodawcy

Najnowszymi praktycznymi przykładami podzielą się przedstawiciele firm: Skanska, mBank S.A,  Vivus Finance Sp. z o.o.,  DHL Parcel Polska Sp. z o.o.,  BOŚ Bank S.A.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat trenerów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch, kolacje integracyjną (przy wydarzeniach dwudniowych).
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:
 • – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu  www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl
 • – wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.