W prawo marketingiem, w marketing prawem – Efektywne funkcjonowanie firmy farmaceutycznej w ujęciu prawnym i marketingowym – (21-22.06.2017 r.)

21-22 czerwca 2017 r.

Warszawa, Hotel Bristol

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 20.06.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsor

Patroni

     Wyobraźcie sobie Państwo pokój, w którym siedzi kilkanaście osób oprócz Was. Osób z podobnych działów, które pracują w tej samej branży, mają podobne zadania, ale mają inną perspektywę. Inaczej widzą te same problemy. Inaczej je rozwiązują. Jedna z osób omawia przypadek, z jakim zetknęła się w swoim środowisku pracy, w procesowaniu którego brała czynny udział. Opowiada, a Wy zadajecie pytania, pytacie o szczegóły, o rzeczy Was interesujące, wreszcie; dzielicie się własnymi doświadczeniami, porównujecie. Rozmawiacie ze sobą.

Czy w ten sposób można dla firmy zarobić pieniądze?

Polski rynek farmaceutyczny jest mocno konkurencyjny. Zarabianie pieniędzy w środowisku konkurencyjnym polega na optymalizacji kosztów, obniżaniu wydatków, podnoszeniu zysków. Biorąc pod uwagę prawo farmaceutyczne i prawo reklamy w Polsce, chcąc promować leki aby wyprzedzić konkurencję marketing musi ściśle współpracować z działem prawnym i compliance. Braliśmy to pod uwagę tworząc spotkanie, na które Państwa zapraszamy.

Dobra komunikacja między działami zwiększa obroty, tak jak wymiana wiedzy między konkurencyjnymi firmami!

Zapraszam Państwa do aktywnego udziału w spotkaniu „W PRAWO MARKETINGIEM, W MARKETING PRAWEM”. Zapraszam do rozmowy, wymiany doświadczeń, wzajemnego słuchania siebie nawzajem.

Z poważaniem,

Jarosław Senator

Project Manager

 

Podczas spotkania poruszymy takie zagadnienia jak:

 • Zmiany legislacyjne dotyczące reklamy suplementów diety
 • Analiza projektowanych zmian w obszarze sprzedaży pozaaptecznej produktów leczniczych
 • Materiały promocyjne, a prawo autorskie
 • Compliance i Marketing – dwa żywioły
 • Monitorowanie bezpieczeństwa leków. Pharmacovigilance w praktyce – bezpieczeństwo leków
 • Budowanie portfela produktów OTC/FS w firmie „czysto- Rx” zgodnie ze strategią rozwoju wokół rdzenia
 • Zasady przejrzystości dla firm generycznych

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Kochański Zięba i Partnerzy, Sanofi-Aventis, Apotex Polska, Novartis Poland, UNIA Zakłady Farmaceutyczne, Pfizer Polska, Polpharma.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 19 maja 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 19 maja 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi i produkty dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na spotkaniu, rościmy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.