Zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym – Warsztat – (15-16.02.2018 r.)

15-16 lutego 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 15.02.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Wiele firm realizuje przedsięwzięcia , które mają charakter projektów. Niektóre z tych przedsięwzięć cechują duże rozmiary, a co za tym idzie znaczne zaangażowanie środków finansowych i istotne ryzyko. W tej sytuacji firmy stają nie tylko wobec wyzwania skutecznej realizacji projektów w taki sposób aby osiągnąć cele biznesowe, ale także nieustannej poprawy efektywności i skuteczności realizacji tych przedsięwzięć. Przedsiębiorcy poszukują więc nowych i jednocześnie sprawdzonych metod zarządzania projektami, które pozwolą pomysł zamienić na racjonalny plan, który zespołowo realizowany z akceptowalnym ryzykiem prowadzić będzie do sukcesu. Zadaniem szkolenia będzie pokazanie praktycznych rozwiązań, jak w nowoczesny i sprawdzony sposób zarządzać projektami i zespołem projektowym.

• Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzenia projektów, użycia konkretnych narzędzi i metod!

• Aktywnie uczestnicz w kursie i zdobądź certyfikat!

• Sprawdź zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń!

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i praktycznym wrażaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: controling (w tym controlling projektów), szczupłe zarządzanie- metodyki kanban , modele biznesowe- zarzadzanie projektami biznesowymi, zarządzaniu w oparciu o ograniczenia –metoda łańcuch krytycznego, ze szczególnym uwzględnieniem i zastosowaniem w zarządzaniu projektami.

Posiada miedzy innymi certyfikaty:
• Prince 2 Fundation, APMG –International,
• Professional Scrum Master I- Scrum.org, Ken Schwaber,
• IPMA D, International Project Management Association,

Pełnił funkcje Prezesa, członka zarządu, dyrektora, członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego w różnych firmach i branżach. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Studiów menedżerskich Die Akademie fűr Fűhrungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg i Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jak i szeregu specjalistycznych szkoleń i kursów. Obecnie jest niezależnym doradcą i konsultantem w zakresie zarządzania.

Jak sam mawia: „ moim celem jest pomaganie firmom: jak zarabiać więcej pieniędzy”.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:
 • – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu  www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl
 • – wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.