Skuteczna Windykacja B2B na miarę naszych czasów – (21-22.03.2017 r.)

21-22 marca 2017 r.

Warszawa, Hotel Hilton

Zarezerwuj miejsce

 

SPOTKANIE BIZNESOWE

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 20.03.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Prelegenci

Rejestracja

Sponsorzy

Patroni

Drodzy Praktycy,

 

Dlaczego SpotkanieSKUTECZNA WINDYKACJA B2B NA MIARĘ NASZYCH CZASÓWjuż dziś powinno wpisać się w Państwa kalendarz, jako jeden z ważniejszych punktów? Odpowiedź jest jedna, tylko w trakcie Platformy Wymiany Doświadczeń z BMS Group macie Państwo możliwość otrzymania sprawdzonych rozwiązań, gotowych do zaimplementowania w swoich organizacjach! To wydarzenie idealnie umożliwia budowanie oraz umacnianie kontaktów biznesowych, śledzenie najważniejszych i najnowszych trendów windykacyjnych, analizę konkretnych stadium przypadku bez presji czasu jak i obowiązków służbowych. Całe spotkanie z pewnością będzie mieć znaczący i realny wpływ na efektywność całego procesu windykacyjnego w Państwa przedsiębiorstwach. Tradycyjnie zaproszę Państwa do okrągłego stołu w kameralnej atmosferze, umożliwiającej wymianę doświadczeń, cenionej od lat przez naszych uczestników.

Dodatkowym punktem eventu będzie możliwość wzięcia udziału w wieczornej integracji, w trakcie której będziemy mogli kontynuować dyskusję w nico mniej formalnej atmosferze :).

Podsumowując, w dalszym ciągu jestem przekonany, że spotkanie się z praktykami raz na kilka miesięcy może okazać się bardzo pomocne i kluczowe w zakresie rozwiązania wielu problemów windykacyjnych. Analiza naszych wszystkich dotychczasowych wydarzeń pokazuje bardzo przejrzyście, że nie ma nic cenniejszego w biznesie niż możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z działaniami innych.

Kreuj swój biznes razem z BMS Polska! Dołącz do ekspertów
i liderów światowego rynku.

Pozwól, aby nasze spotkania windykacyjne stały się kluczem do Twojego sukcesu w biznesie!

Serdecznie zapraszam do udziału

Sebastian Piątkowski

Project Manager

 • Rola ubezpieczenia należności w grupie Maspex
 • Wykorzystania kategoryzacji klientów w procesie windykacji – GETIN Leasing S.A.
 • Windykacja w spółce handlowej, jako element obsługi po-sprzedażowej – Klima-Therm
 • Schematy i sposób przygotowania planu działania w zakresie negocjacji warunków spłaty – Bank Pekao S.A.
 • Miękka i twarda windykacja na podstawie umów z najemcami Centrów Handlowych – dobre praktyki w IKEA Centres Polska S.A.
 • Jak jedna osoba może „udźwignąć” całą strategię windykacyjną organizacji? Skuteczna koordynacja wszystkich procesów – Skanska
 • Zarządzanie należnościami – od momentu powstania do windykacji – TB Truck & Trailer Serwis

Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele firm: Maspex, GETIN Leasing S.A., Klima-Therm, Bank Pekao S.A., IKEA Centres Polska S.A., Skanska, TB Truck & Trailer Serwis.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładne informacje na temat prelegentów, ich doświadczenia jak również programu spotkania proszę wysłać zapytanie na adres: info@bmspolska.pl lub zadzwonić pod numer 22 412 50 62

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 21 lutego 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 21 lutym 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.